gallery/twitterna ned1
gallery/google+na ned1
gallery/facebookmodrý2

Thermo-Dom s.r.o.,

KONTAKNÉ MIESTA :

Trenčín - Palackého 5 

Robíme: MUROVANÉ NED zo systému THERMOMUR

Všetky naše domy sú v  energetickej triede AA1  pre kúrenie a ohrev teplej vody.

Čo všetko robíme?

- HRUBÉ STAVBY
- HOLODOMY
- DOMY NA KĽÚČ vrátane:
  SOLÁRNYCH SYSTÉMOV
  KOMPLET OBKLADOV A DLAŽIEB
  KOMPLET ROZVODOV IS

- FOTOVOLTAICKE ELEKTRARNE
- VÝPOČET TEPELNÝCH STRÁT 
- PROJEKTY DOMOV

- INŽINIERSKU ČINNOSŤ

gallery/robíme
Nerobíme: MONTOVANÉ domy ani DREVODOMY 
gallery/nerobíme

NÍZKOENERGETICKÝ DOM

Nízkoenergetický dom  je dom, ktorého spotreba na kúrenie je 15 až 50 kWh/m2 podlahovej plochy. Na splnení tejto podmienky sa podielajú v určitom pomere tepelnoizolačné vlastnosti obvodovej konštrukcie, strešnej konštrukcie, podlahy, okien a dverí. Ďalším faktorom sú tepelné mosty a straty vetraním. Aby sme vedeli aké tepelné straty má dom je potrebný tepelný výpočet strát domu.

gallery/tepelne_straty
gallery/thermokamera

KRITÉRIA OBVODOVÉHO PLÁŠŤA V NED

[obvod]

Obvodový plášť /múr/  v každom dome plní dve základné funkcie: STATICKÚ a TEPELNOIZOLAČNÚ. Nakoľko NED majú byť domy prioritne energeticky úsporné, kladú sa vyššie požiadyvky na tepelnoizolačné vlastnosti obvodového plášťa /najmä vačší tepelný odpor,  odstránenie tepelných mostov .  Vlasnosti tepelnoizolačné by sa však nemali zlepšovať na úkor vlastností statických. 

gallery/obvod
gallery/dif

NED DOMY - OBVOD THERMOMUR :

STATICKÁ KONŠTRUKCIA : 15cm hrubá železobetónová /monolitická/ konštrukcia z betónu B20

TEPELNO-IZOLAČNÁ KONŠTRUKCIA : 25cm izolácia EPS, tvárnica TH300+10cm EPS, alebo tvárnica TH250+15cm EPS

 

Základné vlasnosti :    

Celková šírka obvodového múra 40cm.    

Tepelný odpor obvodového plášťa: R=7,72!!!  resp.k=0,13

Nulová nasiakavosť..u=O%

Žiadne tepelné mosty.                

Monolitická obvodová konštrukcia odolná voči posuvom pôdy a seizmickým vplyvom.

Minimalizované bodové zaťaženie základov.        

"DÝCHANIE" STIEN

Medzi laikmi, ale aj medzi profesionálmi sa rozvíja diskusia o tom, do akej miery má stena "dýchať". Pod pojmom „dýchať“ by sme mali vedieť, že sa jedná o schopnosť muriva prepúšťať vzdušnú vlhkosť, čo nemá s dýchaním - výmenou vzduchu medzi interiérom a exteriérom nič spoločné. Murivo nedýcha. V miestach s menšou hrúbkou tepelnej izolácie - tepelných mostoch vzniká tzv. „rosný bod“. Je to miesto v nezateplenej alebo málo zateplenej stene, alebo časti steny prekladu a pod., kde pri nízkych vonkajších teplotách dochádza ku kondenzácii vody, následne môže dôjsť ku vzniku pliesní. Správnym riešením nie je nezateplovať, ani robiť "dýchajúce" konštrukcie. Nezateplená stena v najlepšom prípade prepustí 4% vzdušnej vlhkosti. Preto sa nezateplením obvodu problém so vzdušnou vlhkosťou nevyrieši. A čím viac stavba "dýcha", tým viac vás stoji vykurovanie,lebo pri zvýšenej vlhkosti obvodového muriva klesá tepelný odpor steny.Riešením ako sa vyhnúť  problémom s vlhkosťou je použiť čo najväčšiu hrúbku tepelnej izolácie a tým posunúť rosný bod z muriva do izolácie + treba minimalizovať tepelné mosty a samozrejme správne vetrať.                                                                         

zaujímavý článok na danú tému tu : 

 

 

 

Otázka na zamyslenie : Prečo pasívne domy musia byť vzduchotesné /čiže "nedýchajúce", neprepúšťajúce ani vlhkosť/, čo musia preukázať dokonca blower door testom a nízkoenergetické domy by naopak vzduchotesné byť nemali?

NED DOMY - "DÝCHANIE" V DOME 

THERMOMUR "nedýcha" . Výmenu vzduchu v dome zabezpečujú okná s mikroventiláciou, stavebné škáry, vetranie.   

AKUMULÁCIA

Akumulácia je schopnosť hmoty absorbovať teplo /nahriať sa/. Pretože vzduch teplo udrží kratšie, než hmota /s vyššou hustotou/, po ochladnutí vzduchu hmota teplo spätne uvoľňuje do priestoru.      

Akumulačnú schopnosť určitých materiálov často využívali ľudia v minulosti, kým jediným zdrojom tepla boli slnko a oheň. Neskôr , keď sa kúrilo kachľami na uhlie, alebo drevom, bolo stále potrebné, aby steny mali veľkú akumulačnú schopnosť. Vyrovnával sa ňou rozdiel teplôt pri vyhasnutí kachiel v noci. Kúrenie tuhým palivom neumožňuje presnejšiu reguláciu a dochádza k časovému posunu, ktoré je možné vyrovnávať len akumuláciou čo najväčšieho objemu stien. Dodnes pri centrálnych vykurovacích systémoch /s nepresnou lokálnou reguláciou a dlhým časovým intervalom medzi zapnutím a reálnym nábehom teploty/ má akumulácia svoje opodstatnenie. Čím rýchlejší nábeh teploty a presnejšiu lokálnu reguláciu vykurovací systém ponúka, tým menší objem hmoty je potrebné akumulovať. Treba si uvedomiť, že materiál musíme najskôr nahriať, aby teplo spätne uvolňoval. Ak potrebujeme naakumulovať menej hmoty, menej zaplatíme za teplo na jej vyhriatie. Tu platí priama úmera:  lepšie izolovaný dom + rýchlejší nábeh teploty + presnejšia lokálna regulácia teploty = pre tepelnú pohodu  je potrebné naakumulovať  menej hmoty = menej zaplatíme za jej nahriatie. 

gallery/akumulacia1

NED DOMY - AKUMULÁCIA 

Na akumuláciu tepla využívame hmotu interiérových priečok. 

Výhody systému THERMOMUR 250.15 

 

1. Vysoký tepelný odpor R=7,72

 

2. Tepelný odpor neklesá /nenasiakavému murivu neklesá telný odpor/ Thermomur mánulovú nasiakavosť u=0%.

 

 

 

 

 


 

 

3. Minimálny rozdiel teploty vzduchu a povrchovej teploty obvodového muriva. /maximálne 1°C

4. Vysoká pevnosť - praskanie stien je nemožné - monolitická konštrukcia zviazaná  železnou výstuhou v systéme.

5.Vysoká odolnosť pri seizmickej činnosti, posuvoch podložia a pod. 
 

6. Žiadné tepelné mosty - nevzniká vlhkosť ani plesne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Obvodový systém je neakumulačný - nenahrieva sa obvodové murivo,  nábeh teploty je okamžitý.

8. Netreba ústredné kúrenie, ani iný drahý a zložitý systém vykurovania - naše domy sú v energetickej triede A+, postačia nezávislé priamovýhrevné konvertory.

9. Netreba rekuperáciu - napriek úspornosti a nízkonákladovosti našich domov sa nejedná o domy pasívne - bez prirodzenej výmeny vzduchu. Nútená výmena vzduchu nie je potrebná. 

10. Netreba klimatizáciu - v lete je v domoch príjemný chládok, teplotu netreba v letných mesiacoch umelo znižovať.

gallery/žiadne plesne
gallery/žiadna nasiakavosť
gallery/tepelný most - okno horm
gallery/tepelný most - okno vertm
gallery/tep.mosty-základ-obvod-rekm
gallery/tep.mosty - strecha
REFERENCIE