1. Kombinácia priamovýhrevné konvektory na kúrenie (solárny systém / elektrika na ohrev teplej úžitkovej vody).

priamovýhrevný konvektor
dvojokruhový bojler
Solárny panel

Cena - kategória I (do 80m2 úžitkovej plochy)  - 1.350,- EUR / kategória II (do 100m2úžitkovej plochy) - 1.560,-EUR  / kategória III (do 120m2 úžitkovej plochy) - 1.760,-EUR / kategoria /V (nad 120m2 úžitkovej plochy) - 1890,-EUR


2. Kombinácia elektrické podlahové kúrenie (solárny systém / elektrika na ohrev teplej úžitkovej vody).

podlahové kúrenie
solárny systém
solárny systém

Cena - kategória I (do 80m2 úžitkovej plochy)  - 1.800,- EUR / kategória II (do 100m2úžitkovej plochy) - 2.030,-EUR  / kategória III (do 120m2 úžitkovej plochy) 2.460,-EUR kategoria /V (nad 120m2 úžitkovej plochy) - 2730,-EUR


3. Kombinácia bojler elektrika/tepelné čerpadlo a podlahový vykurovací systém.

podlahové kúrenie
bojler s tepelným čerpadlom
schéma bojlera s tepelným čerpadlom


Cena - kategória I (do 80m2 úžitkovej plochy)  - 3.180,- EUR / kategória II (do 100m2úžitkovej plochy) - 3.870,-EUR  / kategória III (do120m2 úžitkovej plochy) 4.120,-EUR kategoria /V (nad 120m2 úžitkovej plochy) - 4.630,-EUR